logo DMS
Poděkování. Za měsíc prosinec 2018 jsme od Vás obdrželi dárcovské SMS v hodnotě 4 726 Kč. Děkujeme Vám! ☺

Kontakt

Českobratrská 1229/13
Ostrava
702 00

IČ: 658 92 399

tel.: 739 354 269

kontakt@nfbetlem.cz

Poslední aktualizace: 15. 2. 2019

Zimní brigáda

Do skutečného zimního království se sněhem a závějemi přijeli dobrovolníci do azylového domu na první brigádu v  tomto roce. A práce bylo pro každé ochotné ruce dost a dost. Kácela se stará bříza na zahradě, odhrnovaly závěje sněhu z chodníků i z balkónu budovy, uklízelo se, vařilo... A především - bylo nám spolu hezky .

Děkujeme za toto milé povzbuzení i nezištnou pomoc a těšíme se na pokračování, třeba zase za měsíc.

 

 

Střípky z vánoční kampaně

Již čtvrtým rokem probíhá v tomto období naše kampaň Štědrý dar pro betlémské děti.

Děkujeme Vám všem, kdo se do ní zapojili, za každý Váš dar, povzbuzení i milý pozdrav, který jsme od Vás dostali.  Za všechny uvádíme aspoň některé. 

3. skautský oddíl Verměřovice nám poslal zprávu v tomto znění:

Dobrý den, na Štědrý den jsme se skautským oddílem roznášeli po vesnici Betlémské světlo. Je to u nás taková tradice. Obchází se dům od domu, lidé už se těší a mají nachystané svíčky. Dávali nám dobrovolný příspěvek a děti se rozhodly, že jej věnují na dobrou věc. Vybrali jsme si Váš nadační fond. 

Z Hoštějna nám napsali:

Dobrý den, ráda bych vás informovala, že naše obecní akce, sousedské setkání na kopci "Živý Betlém v Hoštejně" se i letos velice vydařila. Zúčastnilo se odhadem 200 lidí, což je v podstatě polovina obce, vyslechli jsme si koledy a zhlédli vystoupení o narození Ježíška, které si připravili hoštejnští nadšenci. Pro všechny byl připraven horký čaj nebo punč. Společně jsme na této akci vybrali částku 3 350 Kč, kterou jsme Vám odeslali na účet. Přejeme do roku 2019 mnoho úspěchů ve vaší práci. 

Pozdrav z akce Živý Betlém jsme dostali také ze Spálova. Každoročně nám posílají její výtěžek, který letos činil 8 330 Kč. Děkujeme!

 

Milé pozdravy přišly také z farností.

Otec Karel Moravec z Hory Matky Boží v Králíkách napsal:

Přeji vše dobré od Pána do nového roku!

Odeslal jsem na účet uvedený na vašich plakátech půlnoční sbírku z Hory Matky Boží. Ať vám to pomůže ve službě Mariím, kterým Josef chybí... 

Otec Jakub Štefík z farnosti Šilheřovice poslal povzbuzení:

Ave! Tak zdraví nejen anděl Pannu Marii, ale myslím, že by to mohl být pozdrav také pro Váš "Betlém". Kéž jste nejen zdrávi, ale také plní Božího požehnání v novém roce. Díky Vaší aktivitě se i naši farníci dozvídají o jiné rovině života, kterou třebas tolik sami nepociťují a neuvědomují si, že by mohlo být dost lidí - žen, které takovou pomoc potřebují. A jsem velice rád, že pochopili smysl Štědrého dne - obdarovat ty, kteří to nejvíce potřebují a jsou v našem okolí. Sami mi říkali, že vůbec o Vaší aktivitě ani netušili a velice rádi přispěli.

Malý konkrétní příběh: Jedna paní nemohla na mši svatou, kde byla ohlášena sbírka pro Váš dům, a tak toužila poslat peníze po svém vnukovi. Minulou sobotu jsme ji doprovodili na její poslední cestě na tomto světě. Díky za Vaši aktivitu. Kéž Boží požehnání sestupuje na Vaše dílo v duchovní i hmotné povaze.

Děkujeme Vám všem, kdo svým přispěním i prostou lidskou iniciativou neváháte podpořit těhotné matky a jejich děti v tísni v našem azylovém domě.

 

 

Do nového roku

 

Vánoční dárek našich dobrovolníků

Pro všechny naše příznivce, dárce, pro velké i malé obyvatele azylového domu, zaměstnance, sousedy i ty, kdo chtěli přijít, si naši dobrovolníci připravili tradiční vánoční divadelní představení.

Také letos bylo velkým svědectvím lidské vstřícnosti a nezištnosti, povzbuzením na cestě dobra a rozzářilo tváře herců i diváků úsměvem a radostí. Děkujeme!

Více se můžete dočíst zde. 

  

Pošlete vánoční radost

Vážení dárci a příznivci, dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné Vánoce prozářené lidskou blízkostí a radostí z dávání i obdarování. A pokud chcete, můžete udělat radost i svou DMS.

Děkujeme, že jste v našem úsilí chránit křehký lidský život s námi.

 

  

Pro rozhlasové posluchače i pro Vás

Historii prvních kroků Nadačního fondu Betlém nenarozeným i žhavou současnost nadačního fondu i Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu přiblížily rozhlasovým posluchačům Radia Proglas předsedkyně správní rady nadačního fondu MUDr. Marie Glogarová a ředitelka obecně prospěšné společnosti Mgr. Marcela Holeňová. 5. prosince si s nimi ve studiu Hedvika v Ostravě na toto téma povídal Antonín Žolnerčík v cyklu Z regionálních studií.

Rozhovor nabízíme také Vám. Můžete si jej poslechnout zde.

 

 

  

Vánoční kampaň Štědrý dar pro betlémské děti

Také tento rok se můžete zapojit do vánoční kampaně Štědrý dar pro betlémské děti. Pomozme tak společně Azylovému domu pro těhotné ženy v tísni, který tento rok oslavil již 10. výročí svého otevření.

Bližší informace o kampani najdete zde.

 

 

 

Říjnová brigáda dobrovolníků

Také na konci října přivítal azylový dům vděčně návštěvu dobrovolníků. A ti, i když venku vládlo nepříjemné počasí, se hned pustili do práce. Ořezali stromy kolem plotu, i když jim studený déšť stékal za krk, uklízeli na půdě, opravovali v dílně a provoněli azylový dům výborným obědem.

Když večer odjížděli domů, hřála je radost z vykonané práce i vědomí, že pomohli dobré věci. Děkujeme za pomoc!

 

 

 

Krátké ohlédnutí

Letos na podzim to bylo právě 25 let, co se zrodila myšlenka postavit dům pro těhotné matky s dětmi v tísni. O krátké ohlédnutí za tím, jak se nám tuto myšlenku dařilo naplňovat a naplnit, jsme se rozdělili se čtenáři Katolického týdeníku 43/2018 v jeho inzertní příloze.

Ale zveme také Vás! Text přílohy najdete zde.

Děkujeme Vám za každou Vaši podporu i za to, že jste v úsilí o záchranu křehkého počatého života dítěte s námi. 


 

 

 


 

A Vás všechny, kdo máte chuť a čas, zveme do našeho azylového domu aspoň na krátkou návštěvu .


 

 

 

©2010 NF Betlém | webdesign eLoading