logo DMS
Poděkování. Za měsíc březen 2019 jsme od Vás obdrželi dárcovské SMS v hodnotě 8 064 Kč. Děkujeme Vám! ☺

Kontakt

Českobratrská 1229/13
Ostrava
702 00

IČ: 658 92 399

tel.: 739 354 269

kontakt@nfbetlem.cz

Poslední aktualizace: 12. 4. 2019

9. ročník Putování ke kořenům - rok 2018

Také v roce 2018 se sešli příznivci, přátelé, dobrovolníci a dárci nadačního fondu na Radhošti, aby o svátku svatého Václava děkovali za život a vzájemně se povzbudili v úctě k němu v každé jeho fázi. A bylo to setkání věru povzbuzující.

Všechny účastníky - ty, kteří putovali pěšky od hotelu Ráztoka, i ty, kteří s kočárky směřovali na Radhošť z Pusteven, přivítalo slunečné počasí babího léta a na vrcholu pak krásné vyhlídky dalekých obzorů. Po občerstvení v hotelu Ráztoka, který pro nás tradičně velkoryse vyhradil samostatný sál a připravil výbornou polévku, jsme se všichni sešli v kapli svatého Cyrila a Metoděje, abychom společně děkovali a prosili za život při mši svaté v kapli svatého Cyrila a Metoděje.

Povzbuzující bylo především to, že kostel byl i tentokrát plný dětí, které jednou samy budou život hájit a nést dál. Po mši svaté se před kostelem nabízely výborné buchty, které naše maminky a dobrovolnice iniciativně napekly. Pěkně a příjemně se při nich povídalo a ve společném povídání jsme pak pokračovali také procházkou na Pustevny, kde naše letošní setkání končilo. Některé účastníky odvezl připravený autobus na nádraží nebo k parkovišti hotelu Ráztoka, jiní se z Pusteven vydali pěšky. 

Celý společný den prozářilo nejen krásné počasí babího léta, ale také společné vědomí, že každý lidský život je vzácný dar, který si zaslouží naši ochranu i úctu. Poslední zamávání - a letošní ročník Putování skončil. Vraceli jsme se z něj bohatší o nové zážitky i nové přátele a slibovali si, že příště přijedeme zase.

  
Děkujeme všem, kdo nám pomohli uskutečnit tento den a pokud se příští rok budete chtít přidat také, jste srdečně zváni.
 

 

8. ročník Putování ke kořenům

V roce 2017 proběhl o svátku svatého Václava na Radhošti již 8. ročník setkání pro povzbuzení k úctě k životu v každé jeho fázi nazvané Putování ke kořenům. Beskydy své hosty přivítaly krásným počasím a dalekými obzory a tak není divu, že se nás letos sešlo opět více.

Zdatnější účastníci se pustili do zdolání Radhoště od hotelu Ráztoka, rodiny s kočárky a velmi malými dětmi nebo starší účastníci zvolili pohodlnější cestu z Pusteven. Na vrcholu se pak všichni sešli k občerstvení v hotelu Ráztoka, který účatníkům velkoryse vyhradil samostatný sál a uvařil výbornou polévku.

O půl druhé program vyvrcholil společnou mší svatou v kapli svatého Cyrila a Metoděje. Děkovali jsme při ní společně za dar života, který byl nám lidem svěřen.

Po mši svaté byl prostor na popovídání a sdílení. Babičky a maminky k tomu napekly výborné buchty, o které jsme se společně rozdělili.

Setkání končilo procházkou na Pustevny, kde nás čekal autobus na cestu zpět. Byl to prostor radovat se z přírody, která už se pomaličku začínala podzimem barvit do pestra, z dalekých obzorů i blízkých přáteství. Věříme, že také tento rok setkání povzbudilo a dodalo novou energii a chuť chránit život v každé jeho fázi.

A za rok jste opět zváni. Těšíme se!

 

 

.

7. ročník Putování ke kořenům

Také v roce 2016 jsme se vydali podzimní přírodou na horu Radhošť v Beskydech na tradiční Putování ke kořenům. A neputovali jsme sami. Naši přátelé, příznivci a dárci, ti všichni se sjeli ve středu 28. září do Beskyd, aby nás provázeli a abychom se tak vzájemně povzbudili v úctě k životu v každé jeho fázi. Vždyť každý z nás má na světě své nezastupitelné místo.

Za 7 let konání si tato akce získala své jméno i oblibu, a tak jsme se ráno sešli na parkovišti u hotelu Ráztoka v hojném počtu. Své udělalo také krásné slunečné počasí, které k podzimní procházce krásnou přírodou vyloženě lákalo.  Na Radhošti na nás již tradičně čekalo vlídné zázemí v horském hotelu Radegast, teplá polévka i příležitost si chvilku v klidu popovídat. A pak jsme se všichni sešli v kapli svatého Cyrila a Metoděje na mši svaté, ve které jsme společně děkovali za dar dar života každého z nás i za příklad svatého Václava. Právě on stál spolu se svatým Cyrilem a Metodějem u kořenů křesťanství v naší zemi.

Společně jsme si pak také užili procházku na Pustevny, při které jsme si mohli vzájemně popovídat.

Děkujeme všem, kdo nás v našem úsilí provázíte a povzbudili jste nás svou návštěvou, a těšíme se na další setkání, nejpozději za rok! 

 

 

 

 

 

6. ročník Putování ke kořenům

Našim tradičním cílem byla i letos hora Radhošť v Beskydech. Ale upřímně řečeno, nebyl to cíl jediný ani hlavní. Tím nejdůležitým pro nás bylo, že jsme se opět mohli osobně setkat s přáteli, příznivc či dárci Betléma nenarozeným. Mnozí z nich toto dílo pravidelně podporují, dobrovolnicky mu pomáhají nebo mu třeba jen fandí a vidí je jako důležité. Chtěli jsme jim za to poděkovat a vzájemně se na této cestě povzbudit, proto jsme rádi, že se nás letos sešlo opět víc...

Zdatní turisté, kteří si troufli na pěší výstup, se sešli na parkovišti hotelu Ráztoka, jiní na Radhošť směřovali pohodlnější cestou z Pusteven. Beskydy nás sice přívítaly chladným větrem, ale společná cesta i  teplá polévka v pohostinné chatě na vrcholu zahřály spolehlivě. Ve 13 hodin jsme se pak všichni sešli v kapli svatého Cyrila a Metoděje ke mši svaté, ve které jsme děkovali za dar života.

No, a pak byl prostor se z něj těšit. Vždyť přece každý život, i když třeba prochází temnějšími chvilkami, je jedinečný, neopakovatelný a vzácný.  Společnou procházku po hřebenu na Pustevny si pak každý z nás užil po svém - popovídáním s novými i starými přáteli, hrou s dětmi či tichým vnímáním krásy podzimní přírody. 

Z Pusteven jsme opět odjížděli bohatší o nové přátele, nové zážitky i povzbuzení. A snad také s pevným odhodláním, že chránit každý lidský život a pomáhat mu vyrůst stojí za to. Děkujeme vám všem, kdo s námi v tomto přesvědčení souzníte, podporujete nás nebo nám třeba jen fandíte a již teď Vás zveme za rok mezi nás.

Je to jednoduché - rezervujte si datum 28. září 2016,  sledujte naše webové stránky a pak přijeďte.

A pokud Vás zajímá, jak spolu souvisí sv. Václav, svatí Cyril a Metoděj, naše národní křesťanské kořeny a ochrana nenarozeného života, nabízíme rozjímání tatínků rodin, které s Nadačním fondem Betlém nenarozeným spolupracují.

 

 

5. ročník Putování ke kořenům

Pátý, jubilejní ročník našeho setkání pro vzájemné povzbuzení k úctě k životu v každé jeho fázi, byl ve znamení babího léta - slunce, modré oblohy i dalekých obzorů. Po společném zahájení u hotelu Ráztoka jsme se proto s chutí vydali na cetu a putovali velicí i malí. Velcí pěšky, malí v kočárku či krosničce.

Našim společným cílem byla kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, kde jsme poděkovali za život při mši svaté. Máme radost, že se letos sešlo nejvíce účastníků v historii a nechyběly především rodiny s malými dětmi.

Po mši svaté jsme se vydali společně na Pustevny, kde na nás čekal autobus. Procházku po hřebenu si pak každý užil po svém - popovídáním s novými i starými přáteli, hrou s dětmi či tichou chvilkou v podzimní přírodě.

 

Prožili jsme společně hezký, slunečný den. A snad i kousek povzbuzení, že vážit si života, mít k němu úctu a chránit jej, stojí za to. Děkujeme proto všem, kdo s námi putovali.

 

 

 

4. ročník Putování ke kořenům

Naše setkání pro vzájemné povzbuzení k úctě k životu v každé jeho fází se stává pomalu tradicí a za čtyři roky svého trvání si získalo své příznivce. A tak nepřekvapilo, že jsme se i po chladném, vyloženě podzimním týdnu, sešli na parkovišti v Trojanovicích v poměrně hojném počtu, abychom ani letos na Radhošti nechyběli. Na cestu nám svítilo sluníčko, které konečně zvítězilo nad zamračenou oblohou a odměnilo nás i několik houbařských úlovků, které naši všímaví, především malí, účastníci na své objevné cestě lesem našli.

Na vrcholu nás pak čekaly nejen daleké obzory, ale i teplá polévka, která po takovém výšlapu přišla k chuti. Za život i všechny jeho dary jsme pak společně poděkovali při mši svaté v kapli svatého Cyrila a Metoděje a pak už nás čekala tradiční procházka na Pustevny s možností si popovídat, zahrát s dětmi nebo se jen potichu těšit z okolní přírody.

Když jsme se na Pustevnách loučili, abychom se opět každý rozjeli do svých domovů, odváželi jsme si nejen radost z hezky prožitého dne a vzájemného přáteství, ale také povzbuzení do dalších krůčků životu vstříc.

 

Děkujeme!

 

 

3. ročník Putování ke kořenům

Také letos jsme 28. září uskutečnili Putování ke kořenům - setkání všech, kdo s námi souzní v myšlence ochrany života v každé jeho fázi. Byli zváni všichni - zblízka i zdáli, velicí i malí. A tak jsme na parkovišti v Trojanovicích přivítali nejen své "staré známé", ale také nové tváře.

I tento rok jsme měli pro naše malé děti připraveny oranžové vestičky s logem nadačního fondu. Některé se s nimi chlubily už z loňska, některé je dostaly letos. Udělaly ale radost všem, i rodičům, protože i uprostřed temného lesa byly jejich neposedné ratolesti nepřehlédnutelné.

Opět jsme se nechali inspirovat kořeny naší historie, životem knížete Václava a svatých Cyrila a Metoděje a společně jsme se vydali na horu Radhošť. Ta nás přivítala vlídně - podzimním sluníčkem i dalekými obzory. A tak uprostřed krásné přírody, ve vzájemných setkáních i při hrách s dětmi jsme si opět mohli uvědomit, že každý lidský život je vzácný, nedocenitelný dar. Za tento dar jsme pak společně poděkovali při mši svaté v kapli svatého Cyrila a Metoděje.

Společně jsme si pak užili procházku na Pustevny, kde na nás čekal autobus pro cestu zpět. Byla příležitostí těšit se společně z přírody, která se pomaličku začínala podzimem barvit do pestra, z dalekých obzorů i blízkých přáteství.

Odjížděli jsme bohatší o nové přátele, nové zážitky i s pevným odhodláním chránit každý lidský život a pomáhat mu vyrůst. Je vzácný a stojí za to.

Děkujeme vám všem, kdo s námi v tomto přesvědčení souzníte a jste nám v tomto úsilí povzbuzením. Těšíme se proto opět na setkání, nejpozději za rok!

 

 

2. ročník Putování - rok 2011

Uskutečnil se 28. září 2011. Na parkovišti v Trojanovicích všechny účastníky přivítala předsedkyně správní rady Nadačního fondu Betlém nenarozeným MUDr. Marie Glogarová.

 
Radost všem udělalo vykukující sluníčko, které se na nás usmálo z ranní mlhy a mraků, a dětským účastníkům putování také reflexní vesty s logem nadačního fondu, kterými celé parkoviště rozkvetlo do oranžova.
 
 
Pak už jen poslední organizační záležitosti - a mohli jsme se vydat na cestu. Putovali velicí i malí, pěšky i v krosničce. Během cesty vítr rozfoukal mraky, takže nahoře nás přivítalo krásné počasí a obloha bez mráčku. Nádherné rozhledy a radost ze zdolaného kopce byla odměnou pro všechny, kdo se na tuto cestu vydali.
 
Občerstvení jsme našli v hotelu Radegast, kde nám pohostinně nachystali polévku a k tomu sponzorsky ještě várnici čaje. Děkujeme!
 
Pak pokračoval další program v kapli sv. Cyrila a Metoděje, kde jsme se všichni sešli ke společné mši svaté. Po ní jsme se společně vydali na Pustevny.
 
Na Pustevnách jsme se rozešli. Někteří zvolili pro cestu dolů lanovku, jiní se statečně vydali pěšky, ostatní odvezl autobus zpátky na parkoviště v Trojanovicích.
 
 
Poslední zamávání - a letošní ročník Putování skončil. Vraceli jsme se z něj bohatší o nové zážitky i nové přátele a především s vědomím, že každý lidský život je velký dar, který si zaslouží naši ochranu a úctu. 
 
 
Děkujeme všem, kdo nám pomohli uskutečnit tento den.
 
 
 
 
 
©2010 NF Betlém | webdesign eLoading