logo DMS
Poděkování. Za měsíc prosinec 2017 jsme od Vás obdrželi dárcovské SMS v hodnotě 9 586 Kč. Děkujeme Vám!

Kontakt

Českobratrská 1229/13
Ostrava
702 00

IČ: 658 92 399

tel.: 739 354 269

kontakt@nfbetlem.cz

Poslední aktualizace: 16. 2. 2018

JAK MŮŽETE POMOCI

 

Bankovní spojení:

  • Můžete pomoci svým jakkoli velkým či malým finančním darem na čísla účtů:
           2100409371/2010       veřejná sbírka určená na spolufinancování investičních,
                                                   provozních a mzdových nákladů spojených s poskytováním
                                                   sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny,
                                                   které poskytuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. 
 
          2100409363/2010       nový běžný účet bez poplatků za přijaté dary.
                                                  Upozornění: Pokud dosud příspíváte na původní běžný
                                                  účet č. 191289707/0300 trvalým příkazem, prosíme, je-li to
                                                  možné, o převedení svých příspěvků na nový běžný účet.
                                                  Pomůžete nám tak ušetřit na bankovních poplatcích.
                                                  Děkujeme!
 
Kontakt:
 
Mgr. Marcela Holeňová
(koordinátorka fundraisingu)
Tel.: 732 171 373
 
Ing. Patricie Pastyříková
(fundraiser)
Tel.: 731 656 525

 

Naše organizace je zapojena také do projektu Daruj správně. Více informací zde

                                                  

 

Můžete pomáhat také dárcovskou SMS

 

Výši i způsob podpory si můžete zvolit podle svých možností a můžete zvolit také podporu dlouhodobou, kterou lze kdydoliv zrušit. Více najdete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte pružně a snadno a nabídněte pomocnou ruku.

 

 


Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Zaměstnanec tento nárok uplatňuje tak, že odevzdá doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku.

Pro účely snížení daňového základu vystavujeme potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu. Potvrzení o přijetí daru je vystavováno výhradně plátci daru. Tento doklad tedy může uplatnit pouze osoba, která dar skutečně poskytla.

O vystavení potvrzení nás můžete požádat prostřednictvím kontaktního e-mailu kontakt@nfbetlem.cz nebo na telefonním čísle 739 354 269.

 

 

©2010 NF Betlém | webdesign eLoading