logo DMS
Poděkování. Za měsíc březen 2019 jsme od Vás obdrželi dárcovské SMS v hodnotě 8 064 Kč. Děkujeme Vám! ☺

Kontakt

Českobratrská 1229/13
Ostrava
702 00

IČ: 658 92 399

tel.: 739 354 269

kontakt@nfbetlem.cz

Poslední aktualizace: 12. 4. 2019

Poslání organizace

Nadační fond Betlém nenarozeným jsme založili po několikaleté přípravě v roce 1997 jako odezvu na nově se formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde rodina v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Chceme svou činností napomáhat chránit především nenarozené děti, které jsou současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou se samy bránit. V přesvědčení, že do prostředí této planety se zasévá a do nitra dalších generací se předává to a pouze to, čím se skutečně žije, rozhodli jsme se výslovně a zcela konkrétně postavit se na stranu života formou společných kroků tak, jak je to vyjádřeno statutem.

Nadační fond prakticky podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Dále je záměrem nadačního fondu, aby zařízení sloužila matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí, umožňující jejich lidské zrání. K naplnění tohoto účelu nadační fond založil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu.

V letech 2003 - 2007 nadační fond zrekonstruoval budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, nadále se stará o její údržbu a provoz azylového domu i dalších projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu podporuje finančně svou veřejnou sbírkou i dalšími aktivitami.

 

 

©2010 NF Betlém | webdesign eLoading